Ochrona danych osobowych

 • Lidmila Maršálková (e-sklep chlupatepredplatne.cz)
 • Numer identyfikacyjny 5684447, numer VAT CZ9057190912
 • Siedziba spółki znajduje się pod adresem Kytlická 862/6, 190 00 Praga 9
 • zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Urząd Dzielnicy Miejskiej Praga 9

Prowadzimy sklep internetowy pod adresem www.chlupatepredplatne.cz

Przetwarzamy niektóre dane osobowe w celu sprzedaży towarów i obsługi naszej strony internetowej.

Przetwarzanie danych osobowych reguluje w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych danych osobowych oraz o uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) („RODO”)

I. Przetwarzanie danych osobowych

Jeśli dokonasz zakupu u nas, będziemy pracować z danymi, które nam podasz. Są to głównie dane do faktury: imię, nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu. Za pomocą tego linku możesz łatwo zmienić swoje preferencje w dowolnym momencie.

Z jakiego powodu?

Musimy przetwarzać dane osobowe w celu realizacji naszej umowy – dostarczenia Państwu naszego towaru. Za pośrednictwem danych kontaktowych będziemy się z Tobą także kontaktować w sprawie statusu Twojego zamówienia, ewentualnie w sprawie reklamacji lub pytań. Będziemy nadal przetwarzać dane osobowe w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (głównie dla celów rachunkowych i podatkowych, ewentualnie w celu rozpatrywania reklamacji itp.).

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe?

Jest to przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy oraz art. 6 ust. 1 lit c) RODO – realizacja ciążącego na nas obowiązku prawnego.

Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe?

Przez czas świadczenia naszej usługi, a następnie przez 10 lat od ostatniego świadczenia takiej usługi lub dostawy towaru.

Newslettery (komunikacja handlowa)

Jeśli jesteś klientem zakupów i wyraziłeś zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych, będziemy używać Twojego adresu e-mail w celu wysyłania naszych biuletynów.

Na jakiej podstawie prawnej?

§ 7 ust. 3 ustawy nr 480/2004 Sb. o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego pozwala nam to zrobić, jeśli nie zabroniłeś nam tego podczas zakupu.

Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe?

10 lat od ostatniego zakupu. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera za pośrednictwem poczty elektronicznej lub skontaktować się z nami pod adresem e-mail: ahoj@chlupatepredplatne.cz

II. Kto uzyskuje dostęp do danych?

Twoje dane pozostaną u nas. Niemniej jednak niektóre firmy lub inne osoby pracują dla nas i uzyskują dostęp do danych, ponieważ pomagają nam w prowadzeniu naszego sklepu internetowego. Oni są:

 • Innymi odbiorcami Twoich danych osobowych będą: Česká pošta sp.
 • FIO banka as (usługi finansowe) ID 61858374
 • firmy uczestniczące w spedycji płatności (PayU SA nr NIP 779-23-08-495, z siedzibą pod adresem Grunwaldzka 186, 60-166, Poznań, Polska, biuro w Czechach pod adresem Na Strži 61a, 140 00 Praga 4, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Rejonowy Sąd w Poznaniu – Nowe Miast i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, z kapitałem zakładowym 4.944.000 zł wpłaconym w całości)
 • dostawca usług poczty elektronicznej (ECOMAIL.CZ, s.r.o., Na Zderaz 1275/15, Praga 2, 120 00, IČO: 02762943, numer VAT: CZ02762943, numer akt: C 223183, przechowywany w Sądzie Miejskim w Pradze)

Twoje dane osobowe mogą trafiać także do innych podmiotów:

 • Fakturoid s.r.o. (Fakturoid s.r.o., V Pláni 532/7 142 00 Praga – Lhotka, ID 04656679, numer VAT CZ04656679, jsem@fakturoid.cz)
 • Heureka.cz w celu generowania i wysyłania ankiet satysfakcji klienta w ramach programu Verified by Customers

Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz pod poniższymi linkami:

 • Internet Explorer — https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 • Google Chrome — https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
 • Firefox — https://support.mozilla.org/cs/kb/allow-zakazani-cookies
 • Safari — https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac
 • Opera — https://help.opera.com/cs/latest/security-and-privacy/
 • Microsoft Edge — https://docs.microsoft.com/cs-cz/sccm/compliance/deploy-use/browser-profiles

III. Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Rozporządzenie RODO daje Ci m.in. prawo do skontaktowania się z nami i żądania informacji o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, żądania od nas dostępu do tych danych oraz ich aktualizacji lub poprawiania, a także żądania ograniczenia przetwarzania, możesz żądać kopii przetwarzanych danych osobowych, żądać od nas w określonych sytuacjach usunięcia danych osobowych, a w niektórych przypadkach masz prawo do ich przenoszenia. Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu opartemu na prawnie uzasadnionym interesie. Jeśli uważasz, że niewłaściwie postępujemy z danymi, masz prawo wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub skierować swoje roszczenia do sądu.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.07.2023 r