Ochrana osobných údajov

 • Ľudmila Maršálková (e-shop chlupatepredplatne.cz)
 • IČO 5684447, DIČ CZ9057190912
 • Sídlom Kytlická 862/6, 190 00 Praha 9
 • zapísaná v živnostenskom registri vedenom Úrad mestskej časti Praha 9

Prevádzkujeme e-shop na webových stránkach www.chlupatepredplatne.cz

Na predaj tovaru prevádzku našich webových stránok spracovávame niektoré osobné údaje.

Spracovanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“)

I. Spracovanie osobných údajov

Pokiaľ u nás nakúpite, budeme pracovať s údajmi, ktoré nám vyplníte. Sú to hlavne fakturačné údaje: meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo. Svoje preferencie môžete kedykoľvek jednoducho zmeniť prostredníctvom tohto odkazu .

Z akého dôvodu?

Osobné údaje potrebujeme spracovať, aby sme splnili našu zmluvu - dodali vám náš tovar. Cez kontaktné údaje s vami budeme tiež komunikovať ohľadom stavu vašej objednávky, prípadne ohľadom reklamácií alebo vašich otázok. Osobné údaje budeme ďalej spracovávať pre splnenie našich povinností, ktoré nám plynú zo zákona (hlavne na účtovné a daňové účely, prípadne na vybavenie reklamácií atp.).

Na základe akého právneho dôvodu osobné údaje spracovávame?

Ide o spracovanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie našej právnej povinnosti.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

Po dobu plnenia našej služby a potom 10 rokov od posledného poskytnutia takej služby alebo dodania tovaru.

Newslettery (obchodné oznámenia)

Pokiaľ ste nakupujúci zákazník a potvrdili ste odber marketingových oznámení, použijeme vašu e-mailovú adresu pre rozosielku našich noviniek.

Na základe akého právneho dôvodu?

Umožňuje nám to ust. § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, pokiaľ ste nám to pri nákupe nezakázali.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

10 rokov od vášho posledného nákupu. Z rozosielky sa môžete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom e-mailu alebo nás kontaktujte na e-maile: ahoj@chlupatepredplatne.cz

II. Kto sa k údajom dostane?

Vaše dáta zostanú u nás. Napriek tomu pre nás pracujú niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré sa k dátam dostanú preto, že nám pomáhajú s chodom nášho e-shopu. Sú to:

 • Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov bude: Slovenská pošta sp (doprava tovaru) IČO 47114983, Zásielkovňa sro (doprava tovaru) IČO 28408306, PPL CZ sro (doprava tovaru), GLS sro (doprava tovaru), IČO 25642642
 • FIO banka as (finančné služby) IČO 61858374
 • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii platieb (PayU SA daňové číslo 779-23-08-495, so sídlom Grunwaldzka 186, 60-166, Poznaň, Poľsko, kancelária v ČR Na Strži 61a, 140 00 Praha 4, zapísaná v registri podnikateľov súdom v Poznani – Nowe Miast aj Wilda v Poznani, 8. obchodné oddelenie Národného súdneho registra pod číslom KRS 0000274399, so základným imaním 4 944 000 PLN, splateným v plnej výške)
 • poskytovateľ e-mailingovej služby (ECOMAIL.SK, sro, Na Zderaze 1275/15, Praha 2, 120 00, IČO: 02762943, DIČ:, CZ02762943, Spisová značka: C 223183, vedená na Mestskom súde

Vaše osobné údaje sa ďalej môžu dostať k týmto ďalším subjektom:

 • Fakturoid sro (Fakturoid sro, V Pláni 532/7 142 00 Praha – Lhotka, IČO 04656679, DIČ CZ04656679, som@fakturoid.cz)
 • Heureka.sk za účelom generovania a zasielania dotazníkov spokojnosti s nákupom v rámci programu Overené zákazníkmi

Ďalšie informácie o správe cookies v jednotlivých prehliadačoch nájdete na nasledujúcich odkazoch:

 • Internet Explorer - https://support.microsoft.com/sk-sk/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 • Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sk
 • Firefox - https://support.mozilla.org/sk/kb/povoleni-zakazani-cookies
 • Safari - https://support.apple.com/sk-sk/guide/safari/sfri11471/mac
 • Opera - https://help.opera.com/sk/latest/security-and-privacy/
 • Microsoft Edge - https://docs.microsoft.com/sk-sk/sccm/compliance/deploy-use/browser-profiles

III. Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, aké vaše osobné údaje spracovávame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracovania, môžete požadovať kópiu spracovávaných osobných údajov, požadovať po nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov av určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu je možné vzniesť námietku. Pokiaľ si myslíte, že s dátami nenakladáme správne, máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, prípadne sa so svojimi nárokmi obrátiť na súd.

Tieto podmienky sú účinné od 1. 7. 2023