Zmena alebo zrušenie predplatného

Ako zmeniť frekvenciu predplatného:

Ako zmeniť deň automatickej platby: